Graboszyce 125; 32-640 Zator; woj. małopolskie; tel./fax : (033) 8412-813; grabosz@poczta.onet.pl
Wyprawka szkolna - nowe wytyczne

Burmistrz Zatora informuje, że zgodnie z ustawą, z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) od dnia 1 października 2012r. następuje zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do pobrania pomocy finansowej dla dzieci i uczniów...

Czytaj więcej na UM ZATOR

zsgraboszyce.pl
nonameSoft 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.