Graboszyce 125; 32-640 Zator; woj. małopolskie; tel./fax : (033) 8412-813; grabosz@poczta.onet.pl
Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat oświęcimski

    Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Link do strony.

strona graboszyce.pl
nonameSoft 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.