Graboszyce 125; 32-640 Zator; woj. małopolskie; tel./fax : (033) 8412-813; grabosz@poczta.onet.pl

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Graboszycach
rok szkolny 2015/2016
1.mgr Bogumiła Chmielowska Dyrektor Zespołu Szkół, pedagog szkolny, doradca zawodowy
2.mgr inż. Wiesława Grabowska edukacja wczesnoszkolna
3.mgr Lucyna Grochol geografia
4.mgr Anna Kołodziejczyk religia
5.Danuta Korpała-Meus fizyka, informatyka, technika, zajęcia techniczne, biblioteka
6.mgr Anna Kruk język polski, historia, wos, wdż
7.mgr Zofia Madej edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
8.mgr Renata Pilch-Kijowska język niemiecki, historia
9.mgr Anna Skawińska wychowanie przedszkolne, plastyka
10.mgr Maria Smreczyńska język angielski
11.mgr inż. Sylwia Studnicka-Niemczyk biologia, chemia, przyroda
12.mgr Magdalena Ślimak zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna
13.mgr Marzena Tomiak język polski, logopedia
14.mgr Ewa Zajas matematyka
15.mgr Andrzej Nowokuński wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa
16.mgr Katarzyna Jabcoń muzyka,zajęcia artystyczne
17.mgr Edward Szczerkowski informatyka
18.mgr Justyna Sroczyńska język niemiecki
nonameSoft 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.